Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds

Hier kunt u hulpverlenende organisaties in uw buurt vinden *:

of

* Hulpbijarmoede.nl is een nieuw initiatief sinds maart 2019. Met lokale hulporganisaties wordt voortdurend samengewerkt om het hulpaanbod zo volledig mogelijk voor u in kaart te brengen.

    Disclaimer: Stichting Armoedefonds streeft naar een zo actueel en zorgvuldig mogelijke website, mocht ondanks deze inspanningen de informatie/inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn dan kan Stichting Armoedefonds daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.