Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds

Toelatingsnorm voedselbanken ook in 2020 verruimd

24 januari 2020

Nog te veel mensen weten de weg naar de voedselbanken niet te vinden of durven deze niet te nemen. Voedselbanken ondernemen acties om drempels te verlagen en taboes te doorbreken. Zo is o.a. het normbedrag verhoogd. 

Verhoging normbedrag 
De nieuwe toelatingsnormen voor 2020 zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 135,-. (geen verhoging t.o.v. 2019)
Per persoon: € 95,-. (verhoging 5 euro t.o.v. 2019)

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon was € 225, wordt € 230
2 volwassenen was € 315, wordt € 325
1 volwassene en 1 kind was € 315, wordt € 325
1 volwassene en 2 kinderen was € 405, wordt € 420
2 volwassenen en 2 kinderen was € 495, wordt € 515
1 volwassene en 3 kinderen was € 495, wordt € 515

 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Lokale voedselbanken helpen mensen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 

Kom ik in aanmerking voor een pakket? 

Zoek een voedselbank bij jou in de buurt.

Onderstaand filmpje is gemaakt door Voedselbank Nijmegen en ex-klant en vrijwilliger Arnold Janssen. Het filmpje geeft weer hoe klanten in het begin vaak onterechte schaamte moeten overwinnen om de drempel naar de voedselbank te nemen. Wij hopen dat meer mensen hun schaamte en schroom overwinnen om gebruik te maken van de voedselbank