Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds