Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds

Hulp bij schulden

Hulp Bij SchuldenWat is armoede? Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens schulden, of een risico daarop, waarvoor een uitweg moeilijk denkbaar is. Schulden zijn zo gemaakt, denk aan een huurachterstand of een lening op een aankoop. Lopen de schulden op en zijn er niet genoeg inkomsten, dan kan het lastig zijn uit de schulden te komen. De armoede in Nederland is groot.

Praat erover

Laat schaamte je niet tegen houden om hulp in te schakelen. Deel je zorgen en problemen met een goede vriend of familielid. Lukt het niet om een probleem op te lossen, zoek hulp bij bijvoorbeeld een maatschappelijk werker in de buurt. Of bel je huisarts bij lichamelijke of psychische klachten. Blijf niet met problemen rondlopen maar neem de eerste stap naar een oplossing en vraag om hulp.

Zoek hulp bij schulden

Gemeenten kunnen hun inwoners helpen bij het oplossen van hun schulden. Vraag na wat jouw gemeente voor je kan betekenen. Naast de gemeente zijn er wellicht ook andere organisaties in de buurt die kunnen helpen. Vul je woonplaats in en krijg een overzicht van hulporganisaties in de buurt. Bezoek de website van een lokale hulporganisatie en kijk wat ze voor je kunnen betekenen.

Ik zoek hulp