Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds

Armoedegrens in Nederland

Wat is armoede?

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden.

De armoede in Nederland is groot. Er zijn in Nederland helaas veel mensen die leven onder de armoedegrens. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen van het leven in armoede. Zij beschikken bijvoorbeeld niet over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg of mogelijkheden om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

We zien ook steeds meer mensen die leven in armoede en niet mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de ouderenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Maar wat is nu de lage inkomensgrens in Nederland?

De netto bedragen per maand voor een laag inkomen in 2018 (CBS) 

  • 1060 euro (alleenstaande)
  • 1600 euro (eenoudergezin met twee minderjarige kinderen)
  • 1460 euro (een paar)
  • 2000 euro (een paar met twee minderjarige kinderen)

 

Ik zoek hulp