Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds

Armoedegrens in Nederland

Wat is armoede?

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden.

De armoede in Nederland is groot. Er zijn in Nederland helaas veel mensen die leven onder de armoedegrens. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen van het leven in armoede. Zij beschikken bijvoorbeeld niet over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg of mogelijkheden om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

We zien ook steeds meer mensen die leven in armoede en niet mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de ouderenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Maar wat is nu de lage inkomensgrens in Nederland?

De netto bedragen per maand voor een laag inkomen in 2020 (CBS) 

In 2020 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1.100 euro per maand.
Voor een paar zonder kinderen was dat 1.550 euro, en voor een paar met twee minderjarige kinderen 2.110 euro.
Voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen bedroeg deze grens 1.680 euro.

 

Ik zoek hulp