Hulp bij Armoede is een initiatief namens Stichting Armoedefonds

Armoedegrens in Nederland

Wat is armoede?

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden.

De armoede in Nederland is groot. Er zijn in Nederland helaas veel mensen die leven onder de armoedegrens. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen van het leven in armoede. Zij beschikken bijvoorbeeld niet over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg of mogelijkheden om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

We zien ook steeds meer mensen die leven in armoede en niet mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de ouderenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Maar wat is nu de armoedegrens in Nederland?

Het Sociaal Cultureel Planbureau toont een overzicht van de lage-inkomensgrens.

Er worden twee referentiebudgetten gebruikt om armoede vast te stellen. Beide budgetten geven aan hoeveel geld een alleenstaande nodig heeft voor onvermijdelijke of zeer wenselijke uitgaven.

Grensbedragen basisbehoeftencriterium en niet-veel-maar-toereikend criterium voor diverse typen huishoudens, 2017 (netto maandbedrag in euro’s).

 

Ik zoek hulp